Moduł 230V z samo podtrzymaniem.

Opis działania:
Moduł posiada przewody zasilające (+12V i GND) jedno wejście i dwa przewody podłączone do zestyku. Po pojawieniu się na wejściu stanu niskiego (zwarcie do masy), zestyk na wyjściu zostaje zamknięty. Po odłączeniu wejścia od masy, zestyk na wyjściu nadal pozostaje zamknięty. Dopiero odłączenie układu od zasilania powoduje że zestyk na wyjściu zostaje rozwarty.