Moduł zmiany biegunowości zasilania silnika za pomocą dwóch krańcówek

Sposób podłączenia modułu.

Wtyczka 6 pin (patrząc na moduł z góry, "+" zasilania to pierwsze wejście z prawej)

 1. "+" zasilania 12V (+)
 2. "-" zasilania GND (-)
 3. Silnik (S)
 4. Silnik (S)
 5. Krańcówka styk COM (K1)
 6. Krańcówka styk COM (K2)

Widok na obudowę z góry.

Moduł widok

Podłączenie krańcówek.

Krańcówka 1

 • STYK NO podłączyć do "-" zasilania GND
 • STYK NC podłączyć do "+" zasilania 12V

Krańcówka 2

 • STYK NC podłączyć do "+" zasilania 12V
 • STYK NO pozostaje nie podłączony

Rzeczywisty wygląd modułu.

Moduł zdjęcie

Wymiary:

 • Wysokość: 21,5mm
 • Szerokość: 31 mm
 • Grubość: 24mm

Uwaga!

Wymiary mogą ulec zmianie.

Wygląd wtyczki do podłączenia modułu.

wtyczka